Definiţii

Raportare voluntară - furnizarea de informaţii, în mod absolut voluntar, despre un eveniment  din aviaţia civilă, realizată de către orice persoană (salariat al unui agent aeronautic civil,  pasager, etc.), care consideră că acest lucru este în beneficiul siguranţei zborului.  

Eveniment de aviaţie - eveniment asociat cu operarea unei aeronave care are loc între  momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenţia de a efectua un zbor  şi momentul în care toate persoanele au fost debarcate.  

Raportare voluntară  

Aeroclubul României încurajează orice persoană să raporteze voluntar conducerii instituţiei -   Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile  /  Autoritatea Aeronautică Civilă Română  (AACR) - , orice eveniment în care a fost implicată, la care a  fost martoră sau despre care a fost informată şi pe care îl percepe ca pe o ameninţare reală  sau potenţială pentru siguranţa zborului.

Raportarea voluntară a evenimentelor de aviaţie civilă are ca scop îmbunătăţirea continuă a  siguranţei prin asigurarea că informaţiile relevante sunt colectate, analizate, stocate,  protejate şi diseminate, aceasta constituind şi un element complementar al raportării  obligatorii reglementate prin RACR REAC "Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind  Raportarea Evenimentelor de Aviaţie Civilă", aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 600 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 568 din 05.08.2016.

Sistemul de raportare voluntară nu utilizează un formular specific, dar acolo unde este  posibil, se va utiliza Formularul REAC 01 sau se vor furniza cât mai multe  dintre informaţiile conţinute de formularul respectiv.

Raporteaza un eveniment

Datele dumneavoastră de identificare vor fi cunoscute de către toți destinatarii informării.