DEFINIȚII

Eveniment = orice eveniment legat de siguranță care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia sau orice altă persoană și include în special accidentele și incidentele grave;

Accident = eveniment asociat cu operarea unei aeronave, care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau care, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit, în cursul căruia:

 1. o persoană este rănită mortal sau grav, ca urmare a faptului că:
  • se afla în aeronavă sau
  • a intrat în contact direct cu o parte a aeronavei, inclusiv cu părți care s-au desprins din aceasta sau
  • a fost expusă direct suflului reactoarelor, cu excepția cazului în care rănile se datorează unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau când persoanele rănite sunt pasageri clandestini care se ascund în afara zonelor disponibile în mod normal pasagerilor și echipajului;
  sau
 2. aeronava suferă o avarie sau o defecțiune structurală care afectează caracteristicile de rezistență structurală, de performanță sau de zbor ale aeronavei și care, în mod normal, ar necesita reparații majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepția unei defecțiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la elice, extremitățile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roți, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelișul aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforații) sau la avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul de aterizare și cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările (inclusiv a perforațiilor radomului); sau
 3. aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă;

Incident grav = incident produs în circumstanțe care arată că a existat o probabilitate mare de producere a unui accident și este asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit.

Incident = eveniment, altul decât un accident, asociat cu operarea unei aeronave care afectează sau care ar putea afecta siguranța operării acesteia;

RAPORTARE OBLIGATORIE

Raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaţie civilă este prevăzută de REGULAMENTUL (UE) NR. 376/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă și RACR REAC - "Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind Raportarea Evenimentelor de Aviaţie Civilă”. Ea are ca scop îmbunătăţirea continuă a siguranţei prin asigurarea că informaţiile relevante sunt colectate, analizate, stocate, protejate şi diseminate.

Persoanele precizate în art. 4, alin. 6 al regulamentului european sus-menționat au obligația de a efectua raportarea oricărui eveniment prevăzut de REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1018 AL COMISIEI din 29 iunie 2015 pentru stabilirea a listei de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu utilizând formularul de mai jos.

Petrecut de la pornirea motorului până la oprire.