Cursuri Oferite

 

ȘCOALĂ DE ZBOR AERONAVE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE CLASA AVION ULTRAUŞOR

Cursuri oferite de Aeroclubul României:

 • obținere licență de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
 • revalidare licență de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
 • reînnoire licență de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
 • obținerea autorizaţiei de zbor cu persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave ultrauşoare motorizate sau un elev pilot
 • obținerea autorizaţiei de remorcaj
 • obținere calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
 • revalidare calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor
 • reînnoire calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

 

Privilegii asociate licenţelor, calificărilor şi autorizărilor

 

Licența de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor acordă titularului privilegiile de a acţiona ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată clasa avion ultrauşor, identificată / înmatriculată sau care operează în România aşa cum sunt ele definite în Anexa 1 la Ordinul ministrului transporturilor infrastructurii şi comunicaíilor nr. 910 / 2020 care poate fi găsită aici: LINK ORDIN.

Calificare de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor acordă titularului privilegiile de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii / revalidării / reînnoirii / recunoaşterii licenţelor / calificărilor / autorizaţiilor până la nivelul deţinut de el însuşi.

În urma desemnării / abilitării de către autoritatea de certificare deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua operaţiunile de verificare (probe), la sol şi în zbor, a aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care deţine calificarea, în vederea omologării / eliberării / prelungirii valabilităţii / validării / recunoaşterii documentelor legate de admisibilitatea la zbor / navigabilitatea / certificarea acestor aeronave.

Autorizaţia de zbor cu persoană la bord acordă titularului privilegiul de a  zbura cu alta persoană la bord decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave ultrauşoare motorizate sau un elev pilot.

Autorizaţia de remorcaj acordă titularului privilegiul de a efectua zboruri de remorcaj de banderolă şi planoare ultrauşoare şi largarea acestora.

 

Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţe de admitere la curs:

 • vârsta minimă de 16 ani împliniţi
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED

Conţinutul cursului

Cursul constă în două module, unul de pregătire teoretică şi unul de pregătire practică.

Modulul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii:

 • Legislație aeronautică și reglementări
 • Cunoașterea aeronavei ultrauşoare motorizate
 • Performanțe de zbor și planificarea zborului
 • Performanțe umane
 • Meteorologie
 • Navigație
 • Proceduri operaționale
 • Principii de zbor
 • Radiotelefonie

Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 40 ore. Licenţa se obţine după absolvirea cursului şi a examenelor teoretice și practice.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu

Perioade de desfăşurare

Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică se efectuează în perioada martie - noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 50 ore de teorie                                       (4 EURO/oră)             200 EURO
 • minim 40 ore zbor avion ultrauşor           (113 EURO/oră)       4520 EURO

                                                                        TOTAL           4720 EURO

Pentru persoanele care nu deţin un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesar în scopul utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor), acesta se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

 • Obţinere Certificat General de Operator Radiotelefonist:          154 EURO

 

Curs de pregătire pentru revalidarea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea unei licenţe de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED.

Conţinutul cursului

1/2 ore de pregătire practică la sol şi 2 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • minim 2 ore zbor avion ultrauşor   (113 EURO/oră)                 226 EURO

                                                                        TOTAL           226 EURO

Curs de pregătire pentru reînnoirea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere mai mică de 2 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea unei licenţe de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED.

Conţinutul cursului

10 ore de pregătire teoretică, 1 oră de pregătire practică la sol şi 3 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu​

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 10 ore de teorie                              (4 EURO/oră)                      40 EURO
 • minim 3 ore zbor avion ultrauşor   (113 EURO/oră)                 339 EURO

                                                                        TOTAL           379 EURO

 

Curs de pregătire pentru reînnoirea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere între 2 şi 5 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea unei licenţe de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED.

Conţinutul cursului

15 ore de pregătire teoretică, 1,5 ore de pregătire practică la sol şi 5 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 15 ore de teorie                                          (4 EURO/oră)          60 EURO
 • minim 5 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       565 EURO

                                                                        TOTAL           625 EURO

 

Curs de pregătire pentru reînnoirea licenței de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere mai mare de 5 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea unei licenţe de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED.

Conţinutul cursului

25 ore de pregătire teoretică, 2 ore de pregătire practică la sol şi 7 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu             

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 25 ore de teorie                                        (4 EURO/oră)          100 EURO
 • minim 7 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       791 EURO

                                                                                      TOTAL           891 EURO

 

Curs de pregătire pentru obținerea autorizaţiei de zbor cu altă persoană la bord

Cerinţe de admitere la curs:

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • minim 75 de ore de zbor în calitate de pilot comandant de ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor;
 • deţinerea unei licenţe de pilot aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor aflată în termende valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

2 ore de pregătire teoretică, 1/2 ore de pregătire practică la sol şi 1 oră de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu                 

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 2 ore de teorie                                            (4 EURO/oră)            8 EURO
 • minim 1 oră zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       113 EURO

                                                                        TOTAL           121 EURO

 

Curs de pregătire pentru obținerea autorizaţiei de remorcaj

Cerinţe de admitere la curs:

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • deţinerea unei licenţe de pilot şi a calificării de instructor de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

32 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu               

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 32 ore de teorie                                         (4 EURO/oră)            128 EURO
 • minim 8 ore zbor avion ultrauşor              (113 EURO/oră)         904 EURO

                                                                         TOTAL           1032 EURO

 

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţele de admitere la curs:

 • vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate;
 • experienţă minimă de 150 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane ultrauşoare;

Conţinutul cursului

Cursul constă în două module, de pregătire teoretică şi de pregătire practică.

Modulul teoretic constă din minim 51 de ore de studiu individual, 4 ore de pregătire la sol şi 22 de ore de seminar.

Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 12 ore. Calificarea de instructor se obţine după absolvirea cursului şi a examenului practic.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu                        

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 22 ore de teorie                                               (4 EURO/oră)              88 EURO
 • minim 12 ore zbor avion ultrauşor                  (113 EURO/oră)        1356 EURO

 TOTAL          1444 EURO

 

Curs de pregătire pentru revalidarea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor

Cerinţele de admitere la curs:

 • deţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion şi a calificării de instructor în termen de valabilitate;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

1/2 ore de pregătire practică la sol şi 2 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu                        

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 2 ore de teorie                                            (4 EURO/oră)             8 EURO
 • minim 2 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)        226 EURO

                                                                                       TOTAL          234 EURO

 

 

Curs de pregătire pentru revalidarea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere mai mică de 2 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion şi a calificării de instructor;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

5 ore de pregătire teoretică, 1 oră de pregătire practică la sol şi 3 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu               

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 5 ore de teorie                                           (4 EURO/oră)           20 EURO
 • minim 3 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       339 EURO

                                                                                     TOTAL           359 EURO

 

 

Curs de pregătire pentru revalidarea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere între 2 şi 5 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion şi a calificării de instructor;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

7 ore de pregătire teoretică, 1,5 ore de pregătire practică la sol şi 5 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu                

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 7 ore de teorie                                            (4 EURO/oră)          28 EURO
 • minim 5 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       565 EURO

                                                                        TOTAL           593 EURO

 

Curs de pregătire pentru revalidarea calificării de instructor aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor - întrerupere mai mare de 5 ani

Cerinţe de admitere la curs:

 • deţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion şi a calificării de instructor;
 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu Partea MED aflat în termen de valabilitate;
 • deținerea unui Certificat General de Operator Radiotelefonist aflat în termen de valabilitate.

Conţinutul cursului

12 ore de pregătire teoretică, 2 ore de pregătire practică la sol şi 7 ore de pregătire practică în zbor.

Locaţii

Cursul se poate efectua în următoarele locaţii:

 • Arad
 • Braşov
 • Bucureşti
 • Caransebeş
 • Cluj
 • Craiova
 • Deva
 • Iași
 • Ploieşti
 • Sibiu                   

Perioade de desfăşurare

În funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului:

 • 12 ore de teorie                                        (4 EURO/oră)            48 EURO
 • minim 7 ore zbor avion ultrauşor             (113 EURO/oră)       791 EURO

                                                                        TOTAL           839 EURO

Urmatoarele evenimente


BOBAS 2024

Sâmbăta 15 iunie, Aeroclubul României va participa la BOBAS 2024 la Baza Aeriană Boboc. 
Școala de Instruire Interarme a Forțelor Ae...

15 Iunie 2024