Proceduri Achizitii

Lista cronologica a procedurilor de achizitii desfasurate de Aeroclubului Romaniei

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Achiziție Servicii de Paza si Proetctie încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract prestari de servicii cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 11.04.2022, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 11.04.2022, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 4.997.412 lei (fără TVA).

Link erata anunț: CLICK AICI!

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Achiziție Servicii de Paza si Proetctie încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract prestari de servicii cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 23.02.2022, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 23.02.2022, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Raspuns solicitare clarificare: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 4.759.440 lei (fără TVA).

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Achiziție Servicii de pregătire teoretică și practică a personalului navigant - CPL încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii de pregătire teoretică și practică cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 12.10.2021, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 12.10.2021, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 193.375 lei (fără TVA).

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Achiziție Servicii de pregătire și examinare în vederea obținerii licenței Part 66 încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii de pregătire și examinare cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 17.09.2021, ora 11:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 17.09.2021, ora 11:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 361.000 lei (fără TVA).

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Servicii de Salvare si Stingere incendii încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii de pompieri cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 05.08.2021, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 05.08.2021, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 2.424.168 lei (fără TVA).

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Servicii de Pază și Protecție încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii de pază și protecție cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 21.01.2021, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 21.01.2021, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de dovada constituirii Garanției de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (Instrucțiuni către ofertanți, caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Link anunț: CLICK AICI!

Valoarea estimată a achiziției este de 4.156.794 lei (fără TVA).

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Servicii juridice - Servicii încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii juridice cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 17.12.2020, ora 14:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 18.12.2020, ora 10:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascar Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro.

Link anunt: CLICK AICI!

Valoarea estimata a achiziției este de 168 000 RON (fără TVA).