Cursuri Gratuite

Aeroclubul României organizează cursuri teoretice şi practice pentru obţinerea licenţelor de paraşutist, pilot planor, pilot avion ultrauşor şi pilot avion PPL(A).

Perioada de înscrieri din anul 2024 a luat sfârșit, te așteptăm din nou în anul 2025. 

Înscrierile pentru paraşutism, planorism şi avion ultrauşor se vor efectua exclusiv online prin intermediul unei aplicaţii care va fi pusă la dispoziţie la momentul respectiv.

Pentru înscrierile la cursul pentru obţinerea licenţei de pilot de avion (PPL(A)) candidaţii vor lua legătura cu unitatea teritorială unde vor dori să efectueze cursul. Datele de contact sunt publicate pe site şi pe pagina de Facebook.

Pentru candidaţii cu vârstele cuprinse între 15 împliniţi (modulul teoretic al cursului poate fi început la vârsta de 15 ani, iar cel practic în zbor / salt la minim 16 ani împliniţi) şi 23 de ani neîmpliniţi, Aeroclubul României oferă posibilitatea efectuării gratuite a cursurilor pentru disciplinele planorism, paraşutism, şi avion ultrauşor în limita locurilor disponibile în fiecare Aeroclub Teritorial. Criteriul pentru ocuparea locurilor subvenţionate va fi constituit din notele obţinute la examenul de absolvire a modulului teoretic al cursurilor.

Pentru obţinerea licenţei de pilot de avion (PPL(A)) se vor efectua numai cursuri contra cost.

Pentru aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor se vor efectua înscrieri, atât pentru elevi subvenţionaţi cât şi pentru contractanţi, în aerocluburile teritoriale: Arad, Braşov, Bucureşti, Caransebeş, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Ploieşti şi Sibiu.

Pentru paraşutism se vor efectua înscrieri, atât pentru elevi subvenţionaţi cât şi pentru contractanţi, în aerocluburile teritoriale: Arad, Baia Mare (Secţia Baia Mare şi Secţia Satu Mare), Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Deva, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava și Târgu Mureş.

Pentru planorism se vor efectua înscrieri, atât pentru elevi subvenţionaţi cât şi pentru contractanţi, în aerocluburile teritoriale: Baia Mare (ambele secţii), Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Deva, Iaşi, Piteşti, Suceava și Târgu Mureş.

Pentru avion (PPL(A)) se vor efectua cursuri în una din locaţiile: Arad, Baia Mare, Braşov, Bucureşti, Caransebeș, Cluj, Deva, Iași, Piteşti, Ploieşti, Sibiu sau Târgu Mureş.

Cursurile sunt structurate în două module de pregătire, cel teoretic care va avea loc online în perioada februarie - aprilie şi cel practic (de zbor / salt cu paraşuta) care va începe în luna mai.

Urmăriți paginile de web sau social media ale Aeroclubului României pentru mai multe detalii cu privire la procedura de înscriere.

INFORMAŢII DESPRE CURSURI, PROCEDURI ŞI CERINŢE DE ÎNSCRIERE

Cerinţe de admitere la curs:

 • Vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;
 • Vârsta minimă de 16 ani împliniţi la începerea programului practic de zbor/ salt
 • Deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED
 • Să corespundă cerinţelor antropometrice specificate în tabelul de mai jos
# Min. Max.
Înălţime (cm) 155 190
Greutate (kg) 45 100

Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 41 de ore a 7 materii:

 • Legislaţie aeronautică şi reglementări;
 • Cunoaşterea paraşutei;
 • Performanţe de zbor/ salt şi planificarea zborului/ saltului;
 • Performanţe umane;
 • Meteorologie;
 • Proceduri operaţionale;
 • Principii de zbor/ salt.

Baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

După absolvirea cursului theoretic, elevii vor susține o testare a aptitudinilor fizice, încadrându-se obligatoriu în baremele următoare:

Viteză - 50 m plat Max. 10 sec.
Rezistenţă semifond 1000 m Max. 4 min.
Săritura în lungime de pe loc Minim 1,4 m.
Flotări la sol 10 buc.
Tracţiuni 3 buc.

Valabilitatea certificatului de teorie este de 2 ani.

Cerinţe de admitere la curs:
 • vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi la începerea pregătirii practice în zbor.
 • să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice: Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 190 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg;

Durata cursului: maxim 3 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice.

Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 78 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire la sol de minim 5 ore şi 40 de minute şi un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 ore.

Cerinţe de admitere la curs:
 • vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire şi minim 16 ani împliniţi la începerea pregătirii practice în zbor.
 • să corespundă următoarelor cerinţe antropometrice:Băieţi şi fete: înălţime minimă 155 cm, înălţime maximă 195 cm, greutate minimă 45 kg, greutate maximă 100 kg;
 • Durata cursului: maxim 3 ani, în funcţie de disponibilitatea cursantului, a resurselor alocate şi a condiţiilor meteorologice.

Cursul este compus din două module: de pregătire teoretică şi de pregătire practică. Cel teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii. Modulul practic constă într-un program de pregătire care cuprinde un minim de 40 ore de zbor.

ALCĂTUIREA ŞI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE, ALTE DETALII

Pentru fiecare cursant va fi întocmit un dosar personal care va fi completat în etape.

Înainte de începerea cursurilor candidaţii trebuie să depună cererea de înscriere completată în conformitate cu manualele specifice pentru fiecare disciplină. De asemenea, ei vor trebui să depună cererea de legitimare, fişa de înscriere, o copie a documentului de identitate şi să achite taxa de legitimare la Aeroclubul României în valoare de 15 euro. Candidaţii minori vor trebui să depună şi consimţământul notarial al părintelui sau al tutorelui legal. O copie a documentului de identitate este şi ea necesară. În plus, candidaţii pentru disciplina paraşutism vor trebui să depună o adeverinţă de la medicul de familie care atestă că sunt apţi pentru a desfăşura activităţi de pregătire fizică şi pot susţine examenul pentru testarea aptitudinilor fizice.

Pe perioada desfăşurării modulului teoretic al cursului dosarele vor fi completate cu certificatele de aptitudine medicală obţinute în conformitate cu cerinţele reglementărilor în vigoare.

După examenul de finalizare a cursurilor teoretice, cei declaraţi admişi, vor fi informaţi de către instructorii aeroclubului  la care au ales să îşi desfăşoare activitatea asupra modului în care se va desfăşura activitatea pe aerodrom.

După finalizarea modului practic (în zbor / salt cu paraşuta) de pregătire va fi emis un certificat de absolvire şi cursantul va fi planificat în vederea susţinerii examinării pentru obţinerea licenţei cu autoritatea competentă.

CONTINUAREA ACTIVITĂŢII DE ZBOR DUPĂ OBŢINEREA LICENŢEI

După obţinerea licenţei tinerii care prezintă aptitudini vor fi selecţionaţi în loturile Aeroclubului României, unde îşi pot completa şi desăvârşi pregătirea, se vor antrena și vor participa la competiții și demonstrații aeronautice. De asemenea, aceasta poate constitui fundamentul unei viitoare cariere profesionale în aviaţie, eventual chiar în cadrul Aeroclubului României, cea mai mare parte dintre instructorii de zbor ai organizaţiei noastre provenind din rândrile foştilor cursanţi.

Pregătirea în cadrul loturilor judeţene se efectuează în etape, este direcţionată către obţinerea de performanţe în sporturile aeronautice şi este supusă unui proces continuu de selecţie în urma căruia tinerii pot ajunge să reprezinte România la competiţii interne şi internaţionale de profil.

Sportivii care prezintă aptitudini, participă regulat la pregătire şi obţin rezultate la concursuri vor fi selecţionaţi pentru acordarea de programe de pregătire subvenţionate în vederea obţinerii de licenţe şi calificări suplimentare (PPL(A), acrobaţie aeriană, etc.).

Urmatoarele evenimente


BOBAS 2024

Sâmbăta 15 iunie, Aeroclubul României va participa la BOBAS 2024 la Baza Aeriană Boboc. 
Școala de Instruire Interarme a Forțelor Ae...

15 Iunie 2024