Avion PPL

Școală de zbor avion

Privilegii acordate licenţei PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land): sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant sau în calitate de copilot fără a fi remunerat pe orice avion monomotor cu piston care efectuează zboruri necomerciale.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 16 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- vârsta minimă de 17 ani pentru obţinerea licenţei PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 102 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Comunicații

- Principiile zborului

- Proceduri operaționale

- Performanțe și planificarea zborului

- Cunoașterea generală a aeronavei

- Navigație

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 45 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenelor teoretice și practice cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine licenţa PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Deva

- Ploieşti

- Piteşti

- Sibiu

- Târgu Mureș

Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 142

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 6300 EURO

TOTAL: 6708 EURO

IAR 46S

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion IAR 46S (128 EURO/oră) 5760 EURO

TOTAL: 6168 EURO

 

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de instructor avion FI(A)

Privilegii acordate certificatului de instructor avion FI(A): sunt de a asigura instruire practică pe avioane în condițiile stipulate în partea FCL.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- alte cerințe descrise în partea FCL și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 125 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 5 săptămâni:

- Procesul de învățare

- Procesul de predare

- Conceptele pregătirii

- Tehnici de instruire aplicată

- Evaluarea și testarea cursanților

- Derularea programului de pregătire

- Performanțe și limitări umane relevante în procesul de instruire în zbor

- Riscuri implicate în simularea cedării sistemelor și funcționării defectuoase în timpul zborului

- Administrarea pregătirii

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 30 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine certificatul de instructor avion FI(A) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 142

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (140 EURO/oră) 4200 EURO

TOTAL: 4700 EURO

IAR 46S

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (128 EURO/oră) 3840 EURO

TOTAL: 4340 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte: sunt de a acţiona ca pilot în condiții VFR pe timp de noapte.

Cerinţele de admitere la curs:

- deținerea unei licențe LAPL(A) sau PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (ZLIN 242, ZLIN 142)

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 2 ½ de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Navigație

- Manualul de zbor al aeronavei

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 5 ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor pe timp de noapte în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Perioada de desfășurare poate varia de la caz la caz în funcție de programul de lucru pe timp de noapte al aerodroamelor și funcție de condițiile meteorologice.

Costul cursului?

ZLIN 142

- 2 ½ ore de teorie (4 EURO/oră) 10 EURO

- minim 5 ore zbor (140 EURO/oră) 700 EURO

TOTAL: 710 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Pe lângă acestea în funcție de aerodrom pot apărea costuri legate de funcționarea aerodromului pe timp de noapte (balizaj, handling, taxe de aterizare, etc.)

Vă aşteptăm la zbor!