Avion PPL

Școală de zbor avion

Privilegii acordate licenţei PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land): sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant sau în calitate de copilot fără a fi remunerat pe orice avion monomotor cu piston care efectuează zboruri necomerciale.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 16 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- vârsta minimă de 17 ani pentru obţinerea licenţei PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 102 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Comunicații

- Principiile zborului

- Proceduri operaționale

- Performanțe și planificarea zborului

- Cunoașterea generală a aeronavei

- Navigație

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 45 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenelor teoretice și practice cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine licenţa PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Deva

- Ploieşti

- Piteşti

- Sibiu

- Târgu Mureș

Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 242

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 242 (180 EURO/oră) 8100 EURO

TOTAL: 8508 EURO

ZLIN 142

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 6300 EURO

TOTAL: 6708 EURO

IAR 46S

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion IAR 46S (128 EURO/oră) 5760 EURO

TOTAL: 6168 EURO

 

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea/reînnoirea calificării de clasă TMG sau SEP(land)

Privilegii acordate calificării de clasă TMG : sunt de a acţiona ca pilot pe avioane monomotor cu piston.

Privilegii acordate calificării de clasă SEP(land): sunt de a acţiona ca pilot pe avioane monomotor cu piston.

Cerinţele de admitere la curs:

- să fie deținătorul unei licențe de pilot PPL(A), CPL(A) sau ATPL(A);

- pentru solicitanţii cu vârsta sub 18 ani, să prezinte consimţământul părinţilor / tutorelui legal, legalizat în cadrul unui birou notarial autorizat. Consimţământul va include în mod obligatoriu următoarea formulare:

- să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

- să prezinte originalul cărții de identitate;

- să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

- să dețină un certificat de operator radiotelefonist în termen de valabilitate;

- cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic

Pentru obținere constă în parcurgerea în minim 3 ore a materiei „Cunoașterea generală a aeronavei”, durata medie fiind de 1 zi.

Cursul teoretic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG sau SEP(land), de la caz la caz.

2. Modulul practic

Pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 4 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Modulul practic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG sau SEP(land), de la caz la caz.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Braşov

- Bucureşti

- Deva

Când se poate începe cursul? Cursurile pot începe oricând la solicitare în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului pentru obținere TMG?

Costul cursului pentru obținere?

ZLIN 242

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (180 EURO/oră) 720 EURO

TOTAL: 732 EURO

ZLIN 142

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (140 EURO/oră) 560 EURO

TOTAL: 572 EURO

IAR 46S

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (128 EURO/oră) 512 EURO

TOTAL: 524 EURO

Costul cursului pentru reînnoire?

- se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz, fără a depăși pe cel de la obținere.

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de instructor avion FI(A)

Privilegii acordate certificatului de instructor avion FI(A): sunt de a asigura instruire practică pe avioane în condițiile stipulate în partea FCL.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- alte cerințe descrise în partea FCL și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 125 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 5 săptămâni:

- Procesul de învățare

- Procesul de predare

- Conceptele pregătirii

- Tehnici de instruire aplicată

- Evaluarea și testarea cursanților

- Derularea programului de pregătire

- Performanțe și limitări umane relevante în procesul de instruire în zbor

- Riscuri implicate în simularea cedării sistemelor și funcționării defectuoase în timpul zborului

- Administrarea pregătirii

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 30 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine certificatul de instructor avion FI(A) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 242

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (180 EURO/oră) 5400 EURO

TOTAL: 5900 EURO

ZLIN 142

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (140 EURO/oră) 4200 EURO

TOTAL: 4700 EURO

IAR 46S

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (128 EURO/oră) 3840 EURO

TOTAL: 4340 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor acrobatic

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor acrobatic: sunt de a executa ca pilot zboruri acrobatice pe avioane.

Cerinţele de admitere la curs:

- deținerea unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane

- experiență de zbor de cel puțin 40 de ore ca PIC, pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate după eliberarea licenței

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (ZLIN 526/726, ZLIN 242, ZLIN 142)

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 6 de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:

- Factori umani și limitări fiziologice

- Aspecte tehnice ale zborului acrobatic

- Limitări aplicabile tipului de avion

- Evoluții acrobatice și recuperarea din aceste evoluții

- Proceduri de urgență

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 7 ½ ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor acrobatic în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Brașov

- București

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 526/726

- 6 ore de teorie (4 EURO/oră) - 24 EURO

- minim 7 ½ ore zbor

TOTAL ≈1750 EURO

ZLIN 242

- 6 ore de teorie (4 EURO/oră) - 24 EURO

- minim 7 ½ ore zbor

TOTAL ≈1750 EURO

ZLIN 142

- 6 ore de teorie (4 EURO/oră) - 24 EURO

- minim 7 ½ ore zbor

TOTAL ≈1350 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de tractare planoare

Privilegii acordate calificării suplimentare de tractare planoare: sunt de a executa ca pilot zboruri pe avioane care tractează planoare.

Cerinţele de admitere la curs:

- deținerea unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane

- experiență de zbor de cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC și 60 de decolări și aterizări pe avioane, efectuate după eliberarea licenței

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (PZL 104)

- să facă dovada efectuării a 5 zboruri de familiarizare pe un planor tractat de o aeronavă, cu excepția titularilor unei LAPL(S) sau ai unei SPL

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 5 ore a materiei „Operațiuni și proceduri de tractare”, durata medie fiind de 1 zi.

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 11 ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de tractare planoare în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Brașov

- București

- Deva

- Tg. Mureș

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

- 5 ore de teorie (4 EURO/oră) 20 EURO

- minim 11 ore zbor avion PZL 104 (213 EURO/oră) 2343 EURO

TOTAL 2363 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Cursanții care nu au efectuat 5 zboruri pe un planor tractat de o aeronavă și nu dețin un LAPL(S) sau SPL se poate efectua în cadrul Aeroclubului României.

- 5 zboruri de familiarizare pe un planor tractat de o aeronavă ≈170 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire-UPRT Avansat

Scopul cursului.

Scopul cursului este pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor a cursanţilor pentru:

- a înțelege cum să facă față aspectelor fiziologice și psihologice ale aspectelor dinamice pierderii atitudinii normale de zbor ale aeronavei;

- a dezvolta competențele necesare și a rezilienței de a aplica tehnici de recuperare adecvate în timpul pierderii atitudinii normale de zbor.

Cerinţele de admitere la curs:

- să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;

- să fie deținătorul unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane, în termen de valabilitate;

- să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

- să prezinte originalul cărții de identitate;

- să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

- cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic Pregătirea teoretică are durata de 5 ore.

2. Modulul practic Pregătirea practică la sol şi în zbor are ca durata medie 3 zile de zbor, timpul de zbor zilnic fiind cuprins între 20 de minute şi 6 ore, în funcţie de etapa de pregătire.

Durata maximă a cursului este de 6 luni. Această durată poate fi extinsă cu maxim 3 luni, caz în care durata minimă a programului practic în zbor nu va fi mai mică de 5 ore.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- București

- Ploiești

Când se poate începe cursul?

Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

- 5 ore de teorie (4 EURO/oră) 20 EURO

- minim 3 ore zbor avion Zlin 242 (225 EURO/oră) 675 EURO

TOTAL 695 EURO

Vă aşteptăm la zbor!