Avion PPL

Școală de zbor avion

Privilegii acordate licenţei PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land): sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant sau în calitate de copilot fără a fi remunerat pe orice avion monomotor cu piston care efectuează zboruri necomerciale.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 16 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- vârsta minimă de 17 ani pentru obţinerea licenţei PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 102 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Comunicații

- Principiile zborului

- Proceduri operaționale

- Performanțe și planificarea zborului

- Cunoașterea generală a aeronavei

- Navigație

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 45 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenelor teoretice și practice cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine licenţa PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Deva

- Ploieşti

- Piteşti

- Sibiu

- Târgu Mureș

Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 142

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 6300 EURO

TOTAL: 6708 EURO

 

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!