Parasutism

Școală de zbor parașutism

Cerinţe de admitere la curs
DATE ANTROPOMETCE BAIEŢI FETE
Minim Maxim Minim Maxim
Înălţime (cm) 155 190 155 190
Greutate (kg) 45 100 45 100
 • vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;
 • vârsta minimă de 16 ani împliniţi la începerea programului practic de zbor / salt

 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED

 • să corespundă cerinţelor antropometrice specificate în tabelul de mai jos

 • să susţină, cu un instructor paraşutist de zbor/salt nominalizat în cadrul OP Paraşutism AR, o testare a aptitudinilor fizice necesare desfăşurării în siguranţă a activităţii de paraşutism, încadrându-se, corespunzător vârstei şi sexului, în baremul următor:

  BĂRBAŢI:

  Viteză 50 m plat Sub 8.1 secunde
  Rezistenţă semifond 1000 m Sub 3.46 minute
  Săritura în lungime de pe loc Min 1.72 m
  Flotări la sol 25 buc.
  Tracţiuni 10 buc.

  FEMEI:

  Viteză 50 m plat Sub 8.9 secunde
  Rezistenţă semifond 1000 m Sub 3.31 minute
  Săritura în lungime de pe loc Min 1.42 m
  Flotări la sol 10 buc.
  Tracţiuni 5 buc.

Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 42 de ore a 7 materii:

- Legislaţie aeronautică şi reglementări;

- Cunoaşterea paraşutei;

- Performanţe de zbor / salt şi planificarea zborului / saltului;

- Performanţe umane;

- Meteorologie;

- Proceduri operaţionale;

- Principii de zbor / salt.

Baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

Valabilitatea certificatului de teorie este de 2 ani.

Programul de pregătire practică în zbor / salt în vederea obţinerii licenţei de paraşutist şi a calificării de clasă paraşută aripă asociată acesteia, cuprinde minim de 25 salturi, dintre care:

 • minim 10 salturi executate prin metoda deschiderii automate (SL) în combinaţie cu metoda TANDEM sau numai prin metoda deschiderii automate (SL);
 • minim 15 salturi cu cădere liberă individuală.

Pe parcursul desfăşurării instruirii, cursantul trebuie să acumuleze experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:

i. operaţiuni de verificare a stării tehnice a paraşutelor;

ii. operaţiuni premergătoare zborului/saltului;

iii. tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate, inclusiv limitări corespunzătoare ale vitezelor de zbor/salt şi semnale utilizate;

iv. tehnici şi stiluri de cădere liberă;

v. tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;

vi. pilotarea paraşutei folosind repere vizuale;

vii. pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare;

viii. lansări şi aterizări în condiţii deosebite;

ix. proceduri de urgenţă.

Numărul de salturi executate de către un elev paraşutist într-o zi de zbor, în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 4.

Durata cursului de pregătire teoretică, pregătire practică la sol şi pregătire practică în zbor salt se desfăşoară pe parcursul a minim 14 zile respectiv maxim 4 ani:

Costul cursului:

- 42 ore teorie (4 euro / oră) 168 euro

- minim 25 salturi (16 euro / salt) 400 euro

- inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 200 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 768 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la : H = 1200 m = 16 euro / salt

H =1500 m = 18 euro / salt

H= 2000 m = 20 euro / salt

H= 2500 m = 21 euro / salt

H= 3000 m = 25 euro / salt

Cerinţe generale de admitere
 • vârsta minimă de 21 ani împliniti la începerea programului teoretic de instruire;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • să deţină o experienţă minimă de 350 salturi în care să fi realizat minim 45 minute de cădere liberă;

Pentru a fi admis la cursul de pregătire în vederea obţinerii calificării superioare de instructor paraşutist solicitantul trebuie să susţină, cu rezultate satisfăcătoare, o testare preliminară teoretică, prin intermediul unui test de tip grilă, respectând tematica acoperitoare pentru obţinerea licenţei de paraşutist, la următoarele discipline:

 • Cunoaşterea paraşutei;
 • Proceduri operaţionale.

Baremul de promovabilitate pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

Instruirea teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de instructor cuprinde toate disciplinele de la cursul de obţinere licenţă paraşutist având pentru fiecare disciplină acelaşi număr de ore aprofundat corespunzător calificării de instructor şi mărit cu 40%, precum şi disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor / salt” având un interval de 30 ore:

 • tehnici în instruirea aplicată;
 • conceptele antrenării;
 • procesul de învăţare;
 • procesul de predare;
 • evaluarea şi testarea elevilor;
 • conducerea şi derularea programului de antrenament;
 • performanţe şi limite umane relevante în procesul de instruire în zbor / salt;
 • riscuri existente în cazul cedării sistemelor şi funcţionării defectuoase a paraşutei în zbor / salt;

Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de instructor are o durată de 90 de ore.

Din numarul total de ore de pregătire teoretică specifică un procent de maxim 25% poate fi reprezentat de studiu individual .

Programul zilnic nu va depăsi un numar de 6 ore de pregătire teoretică.

Promovarea cursului teoretic condiționează participarea la instruirea practică în zbor/salt.

Programul de pregătire practică la sol are durata de 12 ore, este detaliat în Partea 3-a a prezentului manual și se execută în paralel cu programul de pregătire practică în zbor/salt.

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii calificării de instructor paraşutist cuprinde un minim de 25 salturi.

Numărul de salturi executate de către un cursant în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 5 salturi / zboruri pe zi.

Pe parcursul desfăşurării instruirii, cursantul trebuie să acumuleze experienţă în următoarele domenii:

 • practicarea tehnicilor specifice de instruire la sol şi în zbor/salt, inclusiv recunoaşterea şi corectarea greşelilor comune ale elevilor paraşutişti;
 • practicarea tehnicilor de instruire în timpul executării manevrelor şi procedurilor pentru învăţarea cărora se intenţionează acordarea instruirii în zbor/salt;

Durata cursului de pregătire teoretică, pregătire practică la sol şi pregătire practică în zbor salt se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 90 ore teorie (4 euro / oră) 360 euro
 • 12 ore practic la sol (4 euro / oră) 48 euro
 • minim 25 salturi (16 si 25 euro / salt) 721 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 200 euro
 • PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 1329 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la: H = 1200 m = 16 euro / salt

 • H =1500 m = 18 euro / salt
 • H= 2000 m = 20 euro / salt
 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere la curs
 • vârsta de 25 ani împliniti;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • să aibă o experienţă minimă totală de 1000 salturi;
 • să deţină autorizarea de plior şi una dintre autorizările de LRC sau LRCL;

Instruirea teoretică

Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de paraşutist recepţie şi control are o durată de 60 ore, cu un maxim de 6 ore pe zi.

Promovarea cursului teoretic condiționează participarea la instruirea practică în zbor/salt.

Programul de pregătire practică la sol are durata minimă de 4 ore

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii calificării de paraşutist recepţie şi control cuprinde un minim de 10 salturi pe clasa de parașută solicitată.

Numărul de salturi executate de către un cursant în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 3 salturi pe zi.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 60 ore teorie (4 euro / oră) 240 euro
 • 4 ore practic la sol (4 euro / oră) 16 euro
 • minim 10 salturi (16 si 25 euro / salt) 194 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 80 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 530 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la: H = 1200 m = 16 euro / salt

 • H =1500 m = 18 euro / salt
 • H= 2000 m = 20 euro / salt
 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere
 • vârsta de 27 ani împliniti;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • să aibă o experienţă minimă totală de 1500 salturi;
 • să dețină licența de parașutist și calificarea de recepție și control pentru clasa solicitată în termen de valabilitate;

Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de paraşutist încercător are o durată de 34 ore, cu un maxim de 6 ore pe zi.

Promovarea cursului teoretic condiționează participarea la instruirea practică în zbor/salt.

Programul de pregătire practică la sol are durata minima de 4 ore.

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii calificării de paraşutist încercător cuprinde un minim de 6 salturi.

Numărul de salturi executate de către un cursant în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 3 salturi pe zi.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 34 ore teorie (4 euro / oră) 136 euro
 • 4 ore practic la sol (4 euro / oră) 16 euro
 • minim 6 salturi (16 si 25 euro / salt) 116 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 48 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 316 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la : H = 1200 m = 16 euro / salt

H =1500 m = 18 euro / salt

Cerinţe de admitere la curs
 • vârsta de 22 ani împliniti;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • o experienţă minimă totală de 500 salturi cu parașuta aripă;
 • să deţină calificarea de instructor paraşutist;
 • experienta minimă de 5 ore de cădere liberă;

Programa de pregătire teoretică cuprinde un curs specific de 15 ore, cu un maxim de 6 ore pe zi, după care se susţine un examen, tip grilă cu minim 45 întrebări.

Promovarea examenului teoretic condiţionează intrarea în programul de instruire practică.

Programul de pregătire practică specifică la sol are o durată de 6 ore.

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii autorizării speciale de paraşutist instructor-tandem cuprinde un minim de 25 salturi din care 10 salturi cu un instructor-examinator-tandem şi 15 salturi cu pasageri ocazionali.

Numărul de salturi executate de către un cursant în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 4 salturi pe zi.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 1 an.

Costul cursului:

 • 15 ore teorie (4 euro / oră) 60 euro
 • 6 ore practic la sol (4 euro / oră) 24 euro
 • minim 25 salturi (140 euro / salt) 3500 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 200 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 3784 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la :H =1700 m = 18 euro / salt

 • H= 2000m = 20 euro / salt
 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere
 • vârsta de 16 ani împliniti;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • o experienţă minimă totală de 100 salturi cu parașuta aripă;

Programa de pregătire teoretică cuprinde un curs de 6 ore după care se susţine un examen, tip grilă cu minim 15 întrebări.

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii autorizarii speciale pentru lucru relativ în cădere liberă cuprinde un minim de 40 de salturi şi un minim de 40 de minute de cădere liberă.

Numărul de salturi executate de către un cursant în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 5 salturi pe zi.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 6 ore teorie (4 euro / oră) 24 euro
 • 6 ore practic la sol (4 euro / oră) 24 euro
 • minim 40 salturi (16 si 25 euro / salt) 1000 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 320 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 1368 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la : H= 2000 m = 20 euro / salt

 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere
 • vârsta de 16 ani împliniti;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;
 • sa demonstreze ca poate executa parasirea aeronavei intr-o pozitie stabila si pe direcţia de zbor a aeronavei;
 • să demonstreze ca poate executa salturi cu deschiderea intr-o pozitie stabila a paraşutei principale în configuratie cu extractoare TOP;
 • să demonstreze abilităţi de pilotare a paraşutei aripă prin 5 aterizări consecutive în siguranţă într-o arie desemnată anterior cu o rază de 10 metri;

Programa de pregătire teoretică cuprinde un curs de 6 ore după care se susţine un examen, tip grilă cu minim 15 întrebări.

Programul de pregătirea practică în zbor/salt în vederea obţinerii autorizarii speciale pentru Lucru Relativ pe Cupola cuprinde un minim de 40 de salturi.

Numărul de salturi executate de către un cursant, în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 5 salturi pe zi.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 30 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 6 ore teorie (4 euro / oră) 24 euro
 • 6 ore practic la sol (4 euro / oră) 24 euro
 • minim 40 salturi (16 si 25 euro / salt) 800 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 320 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 1168 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la : H= 2000 m = 20 euro / salt

 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere
 • vârsta minimă de 21 ani împliniti la începerea programului teoretic de instruire;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt;

Cursul de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii autorizării de instructor pentru lansări cu deschidere automată are o durată de 10 de ore cu un maxim de 6 ore pe zi;

Programul de pregătire practică în zbor/salt în vederea obţinerii autorizării de instructor pentru lansări cu deschidere automată cuprinde lansarea din avion, sub supervizare, a unui minim de 10 parașutiști prin metoda deschiderii automate a parașutei.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 15 zile, respectiv maxim 2 ani.

Costul cursului:

 • 10 ore teorie (4 euro / oră) 24 euro
 • 6 ore practic la sol (4 euro / oră) 24 euro
 • minim 5 salturi (16 euro / salt) 80 euro
 • inchiriere parasuta + pliaj (8 euro / pliaj) 40 euro

PREŢ MINIM ( în funcţie de înălţimea lansării) 168 euro

Pentru salturile cu cădere liberă de la: H = 1200 m = 16 euro / salt

 • H =1500 m = 18 euro / salt
 • H= 2000 m = 20 euro / salt
 • H= 2500 m = 21 euro / salt
 • H= 3000 m = 25 euro / salt
Cerinţe de admitere
 • vârsta de 16 ani împliniti;
 • deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART- MED
 • să deţină şi să prezinte copie după licenţa naţională de paraşutist pentru clasa solicitată şi anexa la aceasta, în termen de valabilitate;
 • copie după documente relevante ce privesc experienţa în zbor/salt
 • copie după licenţa de paraşutist şi anexă, după caz (dacă privilegiile autorizării de plior urmează a fi exercitate deopotrivă pentru pliajele paraşutelor principale, de rezervă şi/sau de salvare, solicitantul trebuie să deţină o calificare superioară de instructor, recepţie şi control sau încercător);

Programa de instruire teoretică şi practică are o durata de 70 de ore şi se desfăşoară în paralel, sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor, autorizat plior, cu un maxim de 6 ore pe zi.

Pentru pregătirea practică a cursanţilor se organizează un număr de zile de practică sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor, autorizat plior, cu un program care asigură pregătirea temeinică a acestora în tehnica pliajului, precum şi executarea a minim 25 pliaje practice satisfăcătoare, pentru fiecare clasa de paraşută solicitată, dacă privilegiile autorizării de plior urmează a fi exercitate pentru pliajele paraşutelor principale. Dacă privilegiile autorizării de plior urmează a fi exercitate deopotrivă pentru pliajele paraşutelor principale, de rezervă şi/sau de salvare, solicitantul trebuie să deţină o calificare superioară de instructor, recepţie şi control sau încercător.

Durata cursului se desfăşoară pe parcursul a minim 15 zile, respectiv maxim 1 an.

Costul cursului:

 • - 70 ore teorie (4 euro / oră) 280 euro

PREŢ MINIM ( în functie de pliaje) 280 euro