Cursuri Oferite

 

Școală de zbor balon liber

 

Cursuri oferite de Aeroclubul României:

-   obținere licență de pilot de balon liber, calificarea de clasă balon cu aer cald

 

Privilegii asociate licenţei

Deţinătorul licenţei de pilot de balon liber are dreptul să exercite, în limita calificărilor de clasă şi a autorizărilor speciale deţinute, funcţia de pilot comandant şi de personal tehnic de întreţinere şi reparaţie al oricărui balon liber care desfăşoară activităţi de zbor comerciale şi necomerciale.

 

Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot de balon liber, calificarea de clasă balon cu aer cald

 

Cerinţe de admitere la curs:

-   vârsta minimă de 16 ani împliniţi

-   deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED

Conţinutul cursului

Cursul constă în două module, de pregătire teoretică şi de pregătire practică.

Modulul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii:

-   Legislație aeronautică și reglementări

-   Cunoașterea balonului

-   Performanțe de zbor și planificarea zborului

-   Performanțe umane

-   Meteorologie

-   Navigație

-   Proceduri operaționale

-   Principii de zbor

-   Comunicaţii

Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 40 ore. Licenţa se obţine după absolvirea cursului şi a examenelor teoretice și practice.

Locaţii

Cursul se poate în oricare dintre locaţiile unde Aeroclubul României deţine unităţi teritoriale, dar înscrierile se pot face numai la Bucureşti.

Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în serii, în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică se efectuează în perioada martie - noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea terenurilor de zbor.

Costul cursului:

  • 50 ore de teorie                                     (4 EURO/oră)                     200 EURO
  • minim 16 ore zbor balon cu aer cald        (425 EURO/oră)                4520 EURO

                                                                                                 TOTAL 7000 EURO

Pentru persoanele care nu deţin un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesar în scopul utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor), acesta se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

  • Obţinere Certificat General de Operator Radiotelefonist:                    154 EURO

Urmatoarele evenimente


Concursul National de Zbor Distanta cu Planorul 2019

În perioada 16.08-31.08.2019, în cadrul Aeroclubului Teritorial Craiova, se va desfășura concursul national de zbor distanță cu planorul.

16 August 2019