Proceduri Achizitii

Lista cronologica a procedurilor de achizitii desfasurate de Aeroclubului Romaniei

Achizitie de pază și protecție

 Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Servicii de paza si protectie - Servicii încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii de paza cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 21.01.2021, ora 12:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 21.01.2021, ora 12:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascar Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare si de davada constituirii Garantiei de participare, va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor ( Instructiuni catre ofertanti,  formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro

Aeroclubul României în calitate de autoritate contractantă organizează procedura proprie de achiziție Servicii juridice - Servicii încadrate în Anexa 2 din Legea nr. 98/ 2016 care se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii juridice cu valabilitatea de 1 an.

Ofertele se transmit până la data de 17.12.2020, ora 14:00 în plic sigilat pe care se va menționa “A nu se deschide până la data de 18.12.2020, ora 10:00” la secretariatul sediului central al Aeroclubului României din Bd-ul Lascar Catargiu, nr. 54, sector 1, București.

Plicul însoțit de scrisoarea de înaintare va conține documentele de calificare (formularele semnate), oferta tehnică, draftul de contract și oferta financiară.

Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative privind conținutul declarațiilor asumate de ofertanți.

Ofertanții interesați să participe la procedură pot solicita documentele necesare formulării ofertelor (caiet de sarcini, formulare și draft contract) la adresa achizitii@aeroclubulromaniei.ro.

Link anunt: CLICK AICI!

Valoarea estimata a achiziției este de 168 000 RON (fără TVA).