Stiri

Reprogramarea concursului pentru ocuparea postului vacant de inginer aviatie debutant

19.08.2014

Avand in vedere reprogramarea concursului pentru ocuparea postului vacant de inginer aviatie debutant in cadrul Biroului Continuitatea Navigabilitatii, in baza HG nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale, Directorul General al Aeroclubului Romaniei, numit prin Ordinul MT nr.300 din 31 .03.201 4, emite urmatoarea:
[...]

Pentru detalii consultati fisierul atasat.