Stiri

FIS si ALRS pentru pilotii VFR

14.03.2017

Serviciul de Informare a Zborurilor și Serviciul de Alarmare pentru piloții VFR

 

Prezenta sinteză este adresată piloților VFR, cu scopul de a sprijini înțelegerea modului în care furnizăm FIS și ALRS în spațiul aerian de clasa G din FIR București, a avantajelor, dar și a limitărilor specifice. Informațiile și recomandările de mai jos au caracter general, fac obiectul adoptării voluntare și nu substituie obligativitatea cunoașterii reglementărilor aeronautice aplicabile sau responsabilitățile specifice celor care operează în spațiul aerian. 

1. Context 

Administrația Română a Serviciilor de Trafic aerian – R.A. ROMATSA este desemnată de statul român ca furnizor de servicii de navigație aeriană în FIR București, incluzând, în principal, (1) servicii de trafic aerian, (2) servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, (3) servicii meteorologice aeronautice și (4) servicii de informare aeronautică.

Serviciu de trafic aerian este un termen generic care înseamnă, după caz, (1) un  serviciu de informare a zborurilor (FIS), (2) un serviciu de alarmare (ALRS) sau (3) un serviciu de control al traficului aerian - ATC (serviciu de control regional, serviciu de control de apropiere sau serviciu de control de aerodrom).

Serviciul de informare a zborurilor este furnizat de către toate unitățile ATC ROMATSA, în spațiul aerian controlat, respectiv de către ACC București, prin poziții operaționale dedicate, în spațiul aerian necontrolat şi are rolul de a transmite informaţii utile desfăşurării zborurilor în siguranţă şi în mod eficient.

Serviciul de alarmare este furnizat cu scopul de a notifica organismele corespunzătoare în privinţa aeronavelor aflate în dificultate, care necesită ajutor de căutare şi salvare (SAR), precum şi de a le asista potrivit cerinţelor.

Organisme corespunzătoaresunt acele structuri desemnate de statul român pentru coordonarea și executarea operațiunilor de căutare și salvare în cazul unui accident de aviație civilă. 

A nu se confunda serviciul de alarmare, furnizat de unitățile ATC ROMATSA, cu serviciile SAR, furnizate de entitățile desemnate de Guvernul României prin acte normative specifice.

2. Generalități privind FIS și ALRS

 

În spațiul aerian Clasa A și C, FIS și ALRS sunt furnizate de către unitățile ATC ROMATSA, în zonele lor de responsabilitate, publicate în AIP România, tuturor aeronavelor cărora li se furnizează serviciul de control al traficului, celorlalte aeronave care au depus un plan de zbor sau despre care au cunoștiință în alt mod, precum și oricărei aeronave despre care se cunoaște sau se presupune că este supusă unei intervenții ilicite.

[...]

Pentru detalii consultati fisierul atasat