Stiri

Examen pentru ocupare posturi vacante.

25.03.2014

Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1 organizeaza
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in data de 12.05.2014 proba scrisa, respectiv in data de
1 5.05.201 4 proba orala.
Dosarele se depun la sediulAeroclubului Romaniei pana la data de 07.04.2014 ora 12.00.
Relatiisuplimentare se pot obtine la telefon 0372.7A5.952.
Candidatiitrebuie sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:

[...]

Pentru detalii consultati documentul atasat.