Stiri

Decizie suspendare concurs ocupare posturi vacante

14.08.2014

ln baza Referatului nr.11141/13.08.2014 emis de Compartimentul juridic ca urmare a analizarii a Raportului comisiei de contestatie nr.11133/13.08.2014;
Avand in vedere sezizarea inregistrata sub nr.11159 din 14.08.2014 privind nerespectarea prevederilor HG nr. 286/2011 referitoare la organizarea si sustinerea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante,
Directorul General al Aeroclubului Romaniei numit prin Ordinul MT nr.300 din 31.03.2014, emite urmatoarea [..]

Pentru detalii consultati fisierul atasat.