Stiri

Anunt - Curs instructori pentru avioane ultrausoare

17.03.2015

În cursul anului 2015 Aeroclubul României organizează un curs de instructori pentru avioane ultrauşoare.
Înscrierile se fac începând cu data de 24.03.2014 şi până la data de 31.03.2015 inclusiv, pe baza unei cereri scrise adresate Aeroclubului României.
Cererea trebuie să fie însoţită de o copie integrală a carnetului de zbor (cel puţin privind aeronavele ultrauşoare motorizate) din care să reiasă activitatea/experienţa minimă de zbor de 300 de ore ca pilot comandant pe avioane ultrauşoare.
Experienţa de zbor nu trebuie să fie acumulată mai repede de trei ani calendaristici de la data depunerii cererii.
Copia carnetului de zbor va fi autentificată de către solicitant pentru conformare cu originalul (prin înscrierea pe aceasta a numelui, datei autentificării şi a semnăturii pe fiecare pagină).
Carnetul de zbor care trebuie să fie întocmit conform RACR-LPAN ULM (inclusiv semnat de către instructor/instructori şi certificat privind finalizarea/încetarea activităţii de zbor de pregătire necesară licenţerii ca pilot ULM, inclusiv privind calificările/autorizaţiile deţinute).
Solicitanţii ale căror cereri se aprobă de către autoritatea de certificare, ca urmare a verificării carnetului de zbor din care să reiasă că acesta este întocmit/completat şi certificat conform reglementării RACR-LPAN ULM şi că solicitantul posedă experienţa minimă de zbor pe avioane ultrauşoare necesară pentru a putea participa la curs (conform RACR-LPAN ULM.2110 (f)), vor susţine teste eliminatorii necesare admiterii pentru a participa la curs.
Admiterea participării la curs a solicitanţilor se efectuează pe bază de concurs în limita a 15 locuri, prin care sunt verificate cunoştinţele teoretice şi practice ale acestora (teste eliminatorii).
Verificarea cunoştinţelor teoretice se efectuează la Aeroclubul Teritorial Bucuresti - „Aurel Vlaicu", în data de 10.04.2015, începând cu ora 10:00.
Tariful de participare la curs a persoanelor admise în urma concursului de mai sus este de 88 EUR.