Stiri

COMUNICAT DE PRESA

25.03.2016


Având în vedere că în presă au apărut acuzaţii nefondate şi nejustificate în baza unui cadru legal, faţă de activitatea instituţiei noastre, Aeroclubul României face precizări privind aspectele semnalate.

Având o tradiţie de peste 90 de ani de aviaţie, asigurarea siguranţei zborului în toate activităţile desfăşurate, constituie o prioritate pentru Aeroclubul României, odată cu promovarea şi dezvoltarea aviaţiei generale prin instruirea gratuită a tinerilor în sporturile aeronautice, organizarea şi participarea la competiţii şi demonstraţii aeronautice.

Aeroclubul României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, efectuează activităţi delegate de certificare personal şi tehnică aeronautică.

Astfel, la data de 26.10.2006, Aeroclubul României a primit din partea autorităţii naţionale de supervizare (însemnând prin aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional) delegarea de a desfăşura în numele acesteia, activităţile specifice autorităţii de supervizare, în domeniul aeronavelor ultrauşoare şi al paraşutelor. Această activitate se desfăşoară în numele autorităţii naţionale de supervizare şi sub directa supraveghere, controlul şi responsabilitatea acesteia. De asemenea această activitate era astfel delegată, conform adresei de autorizare de competenţe, până la aprobarea noilor reglementari specifice acestor domenii, după cum urmează.

În domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate, prin OMT 630/2007, Aeroclubul României a fost desemnat (Art 7.1.) să realizeze atribuţiile autorităţii de certificare. Aceste atribuţii sunt prevăzute în reglementările RACR LPAN ULM şi RACR CCO ULM, puse în vigoare prin acelaşi OMT 630/2007 (Art 5 pct i şi ii). Menţionăm că aeronava ultrauşoară motorizată înseamnă aeronava cu două locuri, cu masa maximă la decolare de 560 kg. Activitatea aceasta este realizată prin Serviciul Aeronave Ultrauşoare din cadrul Aeroclubului României.

În domeniul paraşutismului, licenţierea paraşutiştilor se face în baza RACR LPAN P aprobată prin OMTCT 1997/30.10.2006 iar certficarea paraşutelor se realizează în baza Procedurii de Certificare de Navigabilitate pentru paraşute PCN - P, aprobată de autoritatea de supervizare, prin Decizia 202/2004.
Astfel, Aeroclubul României, prin Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică, este:
organism recunoscut pentru licenţierea paraşutiştilor
delegat să efectueze certificarea tehnică a paraşutelor.
Atribuţiile acestui serviciu al Aeroclubului României sunt detaliate în Manualul de Management al serviciului, manual avizat de autoritatea naţională de supervizare în domeniul aviaţiei civile şi prevede că Aeroclubul României, prin Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică, poate participa, la solicitarea autorităţii de supervizare, la autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de pregătire a personalului aeronautic civil navigant şi la verificarea documentelor de certificare, a personalului aeronautic civil şi a tehnicii aeronautice.

Director General

George ROTARU

 

Documentul atasat.