Stiri

CERTIFICAREA FUNCTIONARII APARATELOR DE LANSARE LA ZBOR

24.03.2016

În temeiul prevederilor art. 4. lit. b), l) şi m) şi ale art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea utilizării în România, în condiţii legale, a aparatelor de lansare la zbor, respectiv automosoare vă aducem la cunoştinţă că acestea trebuie să deţină un CERTIFICAT DE FUNCŢIONARE.
Persoanele care efectuează întreţinerea trebuie să deţină AUTORIZAŢIA MECANIC ÎNTREŢINERE APARATE LANSARE LA ZBOR - AUTOMOSOARE, iar persoanele care efectuează lansările trebuie să deţină AUTORIZAŢIA REMORCHER AUTOMOSOR.

Prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 637/18.07.2007 (http://www.expert-monitor.ro/LexMonitor/Demo/index.jsp;
http://lege5.ro/Gratuit/geydqmzzge/ordinul-nr-637-2007-privind-exercitarea-de-catre-aeroclubul-romaniei-a-unor-atributii-de-certificare-in-domeniul-aviatiei-civile )
Aeroclubul României a fost desemnat să exercite atribuţiile de certificare a funcţionării aparatelor de lansare la zbor.

În vederea respectării prevederilor mai sus menţionate, în situaţia în care deţineţi şi utilizaţi asemenea aparate vă solicităm să vă adresaţi Aeroclubului României, în vederea certificării aparatelor şi personalului aferent funcţionării acestora.

Documentul atasat.