Stiri

CERTIFICAREA DETINATORILOR DE LICENTE DE PARASUTIST EMISE DE AUTORITATI STRAINE COMPETENTE

01.04.2016

În urma solicitărilor primite la Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică vă informăm următoarele:


În temeiul prevederilor art. 34 (1) lit. d), art. 66, 67, 69 şi 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea desfăşurării de activităţi de paraşutism în România, în condiţii legale, de către deţinătorii de licenţe de paraşutist emise de autorităţi străine competente, aceştia trebuie să respecte cerinţele specificate la punctele 2020, 2035, 2420, 2425, 2430 şi 2435 din RACR - LPAN P ediţia 1/2006.


Prin adresa Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 24525/9.10.2014, Aeroclubul României a fost autorizat pentru a efectua , în numele AACR, licenţierea paraşutiştilor, conform reglementării RACR - LPAN P, până la 27.09.2016.


În vederea respectării prevederilor mai sus menţionate, vă solicităm să vă adresaţi Aeroclubului României Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică, la:


secretariat@aeroclubulromaniei.ro sau
Fax: 0372761299
, cu formularul ataşat.