Stiri

Calendarul desfasurarii concursului organizat in data de 05.05.2014

03.04.2014

01.04.2014 - ora 12:00 incheiere inscrieri
02.04. 2014 - selectia dosarelor
03.04. 2014 - afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
04-07.04.2014 - depunere contestatii la selectia dosarelor
08.04. 2014 - solutionare contestatii si afisare rezultat
05.05.2014 - proba scrisa si afisare rezultate proba scrisa
06.05.2014 - depunere contestatii proba scrisa
07.05.2014 - solutionare contestatii proba scrisa si afisare rezultate
08.05.2014 - proba orala* si afisare rezultate
09.05.2014 - depunere contestatii proba orala
12.05.2014 - rezolvare contestatii proba orala si afisare rezultate
14.05.2014 - afisare rezultate finale


* Pentru posturile de comandant aeroclub teritorial, in cadrul probei orale se vor solicita si propuneri
pentru organizarea si dezvoltarea activitatii in aeroclubul teritorial pentru care aplica.

Fiecare proba se noteaza cu maximum 100 puncte.
Sunt declarati "admisi" candidatii care au obtinul la fiecare proba:
a) minimum 70 de puncte pentru functiile de conducere
b) minimum 50 de puncte pentru functiile de executie

[...]

Pentru detalii consultati documentul atasat.