Stiri

Anunt - examen pentru promovarea in grade profesionale

25.03.2015

Aeroclubul Romaniei organizeaza in data de 15.04.20'15 examen pentru promovarea in grade/ trepte profesionale imediat superioare a personalului.

Conditii de inscriere la examen :
- minim trei ani vechime in gradul/ treapta din care promoveaza
- calificativul "Foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale de cel putin 2 ori in ultimii 3 ani.

Dosarele candidatilor vor cuprinde
- formular de inscriere cf OMTI 63112011
- act de identitate
- copie carnet munca sau adeverinta eliberat de Compartimentul RU pentru atestarea
vechimii in gradul/treapta profesionala din care promoveaza
- copie raporte de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani
calendaristici.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana la data de 03.04.2015 ora 12.00.

Examenulva consta in proba scrisa si va avea loc la sediul Aeroclubului Romaniei.

Pentru mai multe detalii, consultati fisierul atasat.