Evenimente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Campionatul Național de ULM 2011 , 26 - 30 octombrie 2011

25.10.2011

SCOPUL CAMPIONATULUI

Desemnarea campionilor nationali - aeronave ultrausoare motorizate (avioane ultrausoare si motodeltaplane);
Desemnarea loturilor nationale la categoriile mentionate.
Pregatirea in regim de concurs a pilotilor de aeronave ultrausoare motorizate membri ai lotului national si loturilor judetene.
Afirmarea elementelor de perspectiva.
PARTICIPANTI

Participa piloti, organizatori si specialisti dupa cum urmeaza:
- piloti, membri componenti ai loturilor nationale;
- piloti, ce poseda gradul de pregatire necesar, din cadrul cluburilor sportive afiliate la FAR.
- specialisti din cadrul FAR si cluburilor sportive afiliate la FAR..INSCRIEREA SI ADMITEREA IN CONCURS:

Pot participa la concurs piloti din cadrul cluburilor sportive afiliate la FAR.
Inscrierea in concurs se face nominal, pe baza unei fise de inscriere (Anexa 1) care este inaintata comitetului director impreuna cu documentele care atesta indeplinirea coditiilor de participare. Documentele respective vor fi inapoiate dupa verificare.
Admiterea in competitie se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
- pentru aeronave:
- documente de identificare şi de navigabilitate aflate în termen de valabilitate.
- pentru piloţi:
- licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa la care concureaza aflată în termen de valabilitate;
- certificat de aptitudine medicală aflat în termen de valabilitate;
- cotizaţia anuală către Federaţia Aeronautică Română achitată la zi;
- o experienţă minimă de 100 de ore de zbor pe clasa de aeronave ultrauşoare la care concurează certificate în carnetul de zbor;

NOTA
Va putea fi considerata si experienta de zbor acumulata pe alte clase de aeronave. Solicitarile de acest tip vor fi analizate si apreciate, de la caz la caz, de catre comitetul director.