Formularul trebuie salvat local si completat, urmand ca apoi sa fie trimis utilizand butonul "TRIMITE FORMULARUL" .

FORMULAR PENTRU RAPORTAREA EVENIMENTELOR DE AVIATIE