RO - Scurt Istoric AR

În anul 1920, din iniţiativa prinţului George Valentin Bibescu, a fost fondat Aeroclubul Regal al României (ARR) care devine persoană juridică în anul 1923 şi se afiliază la Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI).

Actuala formă de organizare ca şi denumire, Aeroclubul Românie (AR), datează din anul 1991 şi este forma de organizare din subordinea Ministerului Transporturilor.

Operatorul aerian de Aviaţie Generală A.R., recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă, având Autorizaţia de Operator Aerian (AOA/LA 054) şi are următoarele organizaţii:

 1. Organizaţia de Management Continuitate Navigabilitate RO.MG.032;
 2. Organizaţie de Întreţinere RO.MF.001
 3. Organizaţie de Întreţinere aeronave Anexa II  AZAC-003
 4. Organizaţie de Proiectare AP-439, autorizată pe proceduri alternative de EASA în 2016
 5. Deţinători de certificat de tip EASA.A.453 şi EASA.A.113

 

EN - Short History of AR

In 1920, Aeroclubul Regal al Romaniei (ARR) was founded at initiative of Prince George Valentin Bibescu, ARR become legal entity in 1923 and joins Fédération Aéronautique Internationale (FAI).

Since 1991, the actual form of organization is Aeroclubul Romaniei (AR), which is subordinated by Romanian Ministry of Transport.

A.R. is General Air Operator authorized by Romanian Civil Aviation Authority, with authorization license (AOA/LA 054) and which has the following organizations: 

 1. Airworthiness Management Organization – CAMO - RO.MG.032
 2. Maintenance Organization - RO.MF.001
 3. Maintenance Organization for Annex II aircraft, AZAC-003
 4. Design Organization (AP-439), authorized on alternative procedures, by EASA in 2016
 5. EASA Type Certificates holder – EASA.A.453
 6. EASA Type Certificates holder – EASA.A.113